Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen

Poplatky v roce 2024

Napsal Pavel Lapáček.

POPLATEK ZA ODPADY

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 upravuje obecně závazná vyhláška obce Březiny č. 5/2023.

Výše poplatku:

  • občan s trvalým pobytem                                                                        800,- Kč
  •     občan s trvalým pobytem, který v letošním roce dovrší 70 a více let     600,- Kč
  •     občan s trvalým pobytem do 18ti let věku                                            600,- Kč

 

  • rekreační objekt                                                                                     800,- Kč

Splatnost poplatku: 31. října 2024.

 

POPLATEK ZE PSŮ

Dle obecně závazné vyhlášky obce Březiny č. 2/2023.

Výše poplatku:

  • poplatek za psa                                                                                       100,- Kč

Splatnost poplatku: 31. října 2024.

 

POPLATEK Z (úplatného) POBYTU (uskutečněného v r. 2024)

Dle obecně závazné vyhlášky obce Březiny č. 3/2023.

Výše poplatku:

  • sazba poplatku                                                                                       20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu

Splatnost poplatku: 30. ledna 2025.

POZNÁMKA: Poplatek z (úplatného) pobytu uskutečněného v roce 2023 byl stanoven OZV č. 1/2021, sazba: 11,- Kč za každý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, splatnost: 30. ledna 2024.

 

ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ:

  • Preferujeme platbu převodem na bankovní účet obce, č. ú.: 13620591/0100 (Komerční banka, a.s.), variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční, do poznámky uvést název poplatku a jméno plátce.

 

Úplné znění vyhlášek je zveřejněno na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Obecně závazné vyhlášky.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

22 čvn
Závod TFA Junior
Datum 22.06.2024 09:00
29 čvn
20 čvc
Vesnické hry dospělých
Datum 20.07.2024
16 zář
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 16.09.2024