Právě přítomno: 75 hostů a žádný člen

O znaku a vlajce obce

Napsal Pavel Lapáček.

Znak má tuto podobu: "Stříbrno-modře sníženě vlnitě dělený štít. Nahoře vyrůstá strom přirozených barev, vpravo bříza a vlevo lípa, dole zlaté čtyřpalečné kolo."

Při nemožnosti navázat na historickou obrazovou pečeť či razítko obce počítá znak s figurami odkazujícími na název obce a na její historické a geografické charakteristiky. Význam jednotlivých znakových obecných a heroldských figur je přitom následující:

Obecná figura heraldicky pravé poloviny stromu – břízy – představuje tzv. mluvící znamení. Jméno obce Březiny je totiž odvozeno od místa, v němž se nachází březové porosty: „Vznik obce se podle pověsti datuje do období třicetileté války, kdy obyvatelstvo okolních míst utíkalo před Švédy a ukrývalo se v "březině", krajině močálovité a neschůdné … Místa sušší začala být vyhledávána novými osadníky. Za tím prvním, přicházeli další, kteří mýtili lesy a zdělávali pole, ne však v těsném sousedství těch předcházejících, ale každý sám pro sebe, na různých místech, aniž by pomýšleli na založení nové osady.“ Kromě vyjádření jména obce připomíná současně figura poloviny břízy i březovou alej v obci.

Obecná figura heraldicky levé poloviny stromu – lípy – připomíná dvě památné lípy v Březinách, již jsou:
-Luňáčkova lípa: Stáří se odhaduje na 300 až 500 let. Lípa je vysoká asi 30 metrů, obvod kmene má asi 600 cm, průměr koruny je 28 až 30 metrů.
-Drašarova lípa: Stáří se uvádí přibližně 250 let. Lípa je vysoká 26 metrů a obvod kmene má asi 400 cm. V dnes již neexistující roubené chalupě u této lípy strávil zbytek života český národní buditel, katolický kněz, středoškolský profesor a spisovatel Josef Václav Justin Michl, hlavní hrdina románu Terézy Novákové "Drašar".

Heroldská figura sníženého vlnitého dělení štítu symbolizuje polohu obce na levém, českém břehu řeky Svratky a současně připomíná i místní relikty souboru železářských hamrů s vodním dílem evidované v památkovém katalogu – konkrétně jde o pozůstatky vodního díla určeného k pohonu tří kujnických hamrů fungujících v rámci areálu železářské výroby na rychmburském panství. Březinský náhon „… spojoval dva zákruty Svratky, odpojoval se od řeky nad mohutným jezem, protékal zářezem do akumulační nádrže a poté po náspu postupně na kola tří hamrů, jednoho zcela zaniklého pod nádrží.“

Historii hamrů v Březinách pak podtrhuje i obecná figura palečného kola o čtyřech palcích.

Poznámka: V heraldice se pravá a levá strana popisují z pohledu štítonoše. Z pohledu pozorovatele je tedy heraldicky pravá strana vlevo a heraldicky levá strana vpravo.

Vlajka obce představuje tzv. „heraldickou vlajku“, tzn. vlajku, jejíž list přejímá všechny znakové figury, přičemž vlnité dělení štítu je v listu vlajky zjednodušeno do podoby dvou vodorovných pruhů odpovídajících barev: „List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý, v poměru 2:1. Do bílého pruhu vyrůstá strom se zelenými listy, v žerďové polovině bříza a ve vlající lípa. V modrém pruhu žluté čtyřpalečné kolo. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

O podání žádosti o schválení znaku a vlajky dle zákona o obcích, rozhodlo Zastupitelstvo obce Březiny na svém zasedání dne 5.5.2023. K udělení došlo 12.7.2023 Rozhodnutím č. 61 předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Markéty Pekarové Adamové.

Slavnostní předání dekretu proběhlo 20. listopadu 2023 v Sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Velké poděkování zaslouží autor znaku i vlajky, heraldik a vexilolog Mgr. Jan Tejkal.

 Na obecním úřadě jsou k zakoupení upomínkové předměty obce.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

22 čvn
Závod TFA Junior
Datum 22.06.2024 09:00
29 čvn
20 čvc
Vesnické hry dospělých
Datum 20.07.2024
16 zář
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 16.09.2024