Právě přítomno: 25 hostů a žádný člen

Výpis z jednání OZ 4. 5. 2017

Napsal Super User.

  1. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Březiny za rok 2016 bez výhrad.
  2. OZ schvaluje Účetní závěrku obce Březiny za rok 2016.
  3. OZ schvaluje koupi pozemku parc. č. 412/2 v k.ú. Březiny u Poličky, dle geometrického plánu č. 312-82/2016, vypracovaný Ing. R. Dubovskou, SMALL, spol. s.r.o., geodetické středisko, Starohradská 239, Polička ze dne 28.3.2017. Pozemek o celkové výměře 1058m² - travní porost- za cenu 100,-Kč/m².
  4. OZ schvaluje koupi pozemku parc. č. 199/8 v k.ú. Březiny u Poličky, dle geometrického plánu č. 214-20/2017, vypracovaný Ing. R. Dubovskou, SMALL, spol. s.r.o., geodetické středisko, Starohradská 239, Polička, číslo 25/2017. Pozemek o celkové výměře 131m² - orná půda- za cenu 100,-Kč/m².
  5. OZ schvaluje zpracování nabídky na ošetření pískovcového pomníku padlých na Březinách a případnou možnost využít čerpání dotace.
  6. OZ schvaluje umístění osvětlení u pomníku padlých na Březinách.
  7. OZ schvaluje vypracování architektonické studie pro zamýšlenou výstavbu „Zázemí pro volnočasové aktivity“ v obci Březiny na parc. č.. 412/2 v k.ú. Březiny. Vypracováním této architektonické studie bude pověřen Ing. Arch. Petr Jureček.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

Powered by Warp Theme Framework