Právě přítomno: 104 hostů a žádný člen

Výpis z jednání OZ 29. 5. 2017

Napsal Super User.

  1. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Březiny 2017 za uplynulé období 06/2009 – 04/2017 předloženou pořizovatelem.
  2. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu B3: „Podpora sportu pro všechny“. Je to účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na B3:Březinská 50/běh, turistika“, ve výši 10 000 Kč, tj. ve výši maximálně 70 % ze skutečných nákladů projektu. 
  3. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2017. Je to účelová dotace na pořízení radiostanic s příslušenstvím, poskytuje se do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 10 000 Kč.
  4. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na provoz v roce 2017. Na základě velikosti obce Březiny byla schválena finanční podpora ve výši 2 000Kč.
  5. Zastupitelstvo obce Březiny zřízení věcného břemene dle Geometrického plánu č. 313-95/2017, vyhotovitel Ing. Igor Fiala, Svratka. 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

Powered by Warp Theme Framework