Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Březiny ze dne 28. 6. 2021

Napsal Matěj Mešťan.