Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Březiny ze dne 29. 10. 2020

Napsal Naděžda Luňáčková.