Právě přítomno: 114 hostů a žádný člen

POPLATEK ZA ODPADY A ZA PSY 2021

Napsal Naděžda Luňáčková.

POPLATEK ZA ODPADY A ZA PSY 2021

Výše poplatku zůstává ve stejné výši, jako v roce 2020, a to:

  • občan s trvalým pobytem          450,- Kč
  • rekreační objekt                       650,- Kč
  • poplatek za psa                         50,- Kč

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání dne 26. 3. 2021 přijalo novou vyhlášku o místním poplatku za odpady, ve které se z důvodu narůstajících nákladů za likvidaci odpadů stanovila částka pro občana s trvalým pobytem 500,- Kč a za rekreační objekt 800,- Kč. Tato vyhláška nabyde účinnosti od 1. 1. 2022.

Způsoby úhrady:

  • Z důvodu epidemie COVID-19 preferujeme platby bankovním převodem na účet obce Březiny, č.ú.: 13620591/0100, variabilní symbol – použít popisné nebo evidenční číslo a do poznámek pro příjemce napsat jméno plátce.
  • Ve výjimečných případech a po dohodě s účetní obce hotově na OÚ Březiny (úředni hodiny pátek od 19:00 do 20:00).

Žádáme o provedení platby nejdéle do 30. 6. 2021.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

20 zář
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 20.09.2021 06:00 - 11:00