UZAVÍRKA SILNICE II/354 KROUNA - SVRATOUCH

Napsal Naděžda Luňáčková.

Obecní úřad Krouna oznamuje, že od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021 bude z důvodu obnovy propustku úplná uzavírka silnice II/354 v úseku mezi Krounou a Svratouchem.

Od 17. dubna 2021 do 11. května 2021 bude v tomto úseku uzavírka částečná.

Objízdná trasa bude značená dopravními značkami.

Více informací naleznete na úřední desce Obecního úřadu Krouna.

Upozorňujeme, že v době úplné uzavírky od 1. dubna do 16. dubna 2021 nebude obsluhována autobusová zastávka na horní Krouně u mostu.