Právě přítomno: 57 hostů a žádný člen

POPLATEK ZA ODPADY A ZA PSY 2023

Napsal Pavel Lapáček.

POPLATEK ZA ODPADY A ZA PSY 2023

Zastupitelstvo obce schválilo ponechat výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Březiny č. 2/2021. Sazba místního poplatku zůstává tedy ve stejné výši jako v r. 2022.

Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Obecně závazné vyhlášky.

Výše poplatku:

  • občan s trvalým pobytem                                                                        650,- Kč
  •     občan s trvalým pobytem, který v letošním roce dovrší 70 a více let     450,- Kč
  •     občan s trvalým pobytem nejvýše do 26ti let věku studující                 450,- Kč

 

  • rekreační objekt                                                                                     650,- Kč

 

  • poplatek za psa                                                                                       50,- Kč

 

Způsoby úhrady:

  • Žádáme o provedení platby bankovním převodem na účet obce Březiny, č.ú.: 13620591/0100, variabilní symbol – použít popisné nebo evidenční číslo a do poznámek pro příjemce napsat jméno plátce.

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. 12. 2023.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

1 dub
1 dub
Cestovatelská přednáška
Datum 01.04.2023 18:00
17 dub
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 17.04.2023 07:00 - 12:00
30 dub
Pálení čarodějnic
Datum 30.04.2023
3 čvn
Cesta pohádkovým lesem
Datum 03.06.2023