ÚSTENKY OD ČTVRTKA 10. ZÁŘÍ POVINNÉ VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH PO CELÉ REPUBLICE

Napsal Naděžda Luňáčková.