Právě přítomno: 33 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jaednání OZ 19. 12. 2016

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

  1. OZ schvaluje návrh rozpočtu obce Březiny na rok 2017 jako vyrovnaný:  2 035 000,-Kč.

  2. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016.

  3. OZ schvaluje předložené zprávy finančního a kontrolního výboru za rok 2016.

  4. OZ schvaluje příkaz k inventarizaci majetku obce Březiny ke dni 31. 12. 2016 a Plán inventarizace. Dále pak schvaluje členy inventarizační komise.

  5. OZ schvaluje navýšení odměn členům zastupitelstva obce Březiny o 10%, dále pak navýšení odměn knihovníkovi a uklízečce na základě Dohod o provedení práce o 10% a účetní obce na základě Dohody o provedení práce o 6%.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

zář
23

23.09.2019