Vytisknout

Výpis z jednání OZ 11. 5. 2016

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

  1. OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky Požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2016 - účelová dotace na opravu požárního automobilu se poskytuje do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, maximálně však do výše 100 000 Kč.
  2. OZ schvaluje uzavření smlouvy Programové neinvestiční dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit od Pardubického kraje v hodnotě 10 000 Kč- na uspořádání běžeckého závodu Březinská padesátka.
  3. OZ schvaluje poskytnutí finančního daru pro ZŠ a MŠ Telecí na nákup materiálního vybavení školy ve výši 5 500,-Kč
  4. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Březiny za rok 2015 bez výhrad.
  5. OZ schvaluje Směrnici č. 1/2016 o oběhu účetních dokladů.
  6. OZ schvaluje Dodatek č. 1/2016 ke Směrnici č. 2/2011 o poskytování cestovních náhrad a stravného.