Právě přítomno: 30 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jednání OZ 17. 4. 2013

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

  1. Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí stanovisko úřadu územního plánování, tj. Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako pořizovatele,návrhu na pořízení změny Územního plánu Březiny, podaného Ing. Pavlem Benešem a Marcelou Benešovou, oba bytem Foersterova 2411/7, 616 00 Brno jako navrhovateli.
  2. Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou,návrhu na pořízení změny Územního plánu Březiny, podaného Ing. Pavlem Benešem a Marcelou Benešovou, oba bytem Foersterova 2411/7, 616 00 Brno jako navrhovateli.
  3. Zastupitelstvo obce Březiny neschvalujesouladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č. 1 Územního plánu Březiny z podnětu navrhovatelů podle ustanovení § 44, písm. d) stavebního zákona v rozsahu podle návrhu na pořízení změny územního plánu.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

dub
15

15.04.2019

zář
23

23.09.2019