Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen

Vytisknout

Ustavující uasedání zastupitelstva

Napsal Tomáš Dudek. Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Březiny

Obecní úřad Březiny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny, svolaného dosavadním starostou obce p. Ing. Tomášem Dudkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Sál kulturního domu (bývalá škola), Březiny č. p. 106

Doba konání: pátek 2. listopadu 2018 v 18:00 hod.

Navržený program:

I.

1. Zahájení, předání osvědčení o zvolení, zjištění schopnosti usnášení OZ

2. Složení slibu zastupitelů obce (§ 69 odst. 2 zák. o obcích)

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4. Schválení programu ustavujícího zasedání

5. Volba starosty a místostarosty

     a) určení počtu místostarostů

     b) určení, které funkce budou členové OZ vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zák. 

         o obcích)

     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

     d) volba starosty

     e) volba místostarosty

II.

  1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. Volba členů finančního výboru
  5. Volba členů kontrolního výboru
  6. Diskuse
  7. Závěr

V Březinách dne 20. října 2018                              

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

pro
7

07.12.2019 14:00 - 20:00

dub
20

20.04.2020

zář
21

21.09.2020