Právě přítomno: 10 hostů a žádný člen

Vytisknout

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                             

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1

  je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Březiny, Březiny 32, 57201,

  pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno: Obec Březiny.

  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17.října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

  Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

                                                                                                                                           V Březinách dne 29. 9. 2017                                                                                                 

                                                                                                podpis starosty

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

zář
23

23.09.2019