Právě přítomno: 21 hostů a žádný člen

Vytisknout

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Napsal Tomáš Dudek. Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického KRaje

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

informuji voliče, že

  1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  2. Místem konání voleb pro okrsek č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Březiny, Březiny 32
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 4. října 2016, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.

V Březinách dne 22. 9. 2016   

                                                                                                               Ing. Tomáš Dudek

                                                                                                     starosta obce

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

zář
23

23.09.2019