Právě přítomno: 8 hostů a žádný člen

Vytisknout

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Březiny

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

 

I N F O R M A C E

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

 

Březiny

  

Obecní úřad Březiny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Březiny, svolaného dosavadním starostou obce p. Ing. Tomášem Dudkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

  

Místo konání: Sál kulturního domu (bývalá škola), Březiny č. p. 106 

Doba konání: pátek 7. listopadu v 18:30 hod.

 Navržený program:

 I

1. Zahájení, předání osvědčení o zvolení, zjištění schopnosti usnášení OZ

 2. Složení slibu zastupitelů obce (§ 69 odst. 2 zák. o obcích)

 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 4. Schválení programu ustavujícího zasedání

 5. Volba starosty a místostarosty

      a) určení počtu místostarostů

      b) určení, které funkce budou členové OZ vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zák.  o obcích)

      c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

      d) volba starosty

      e) volba místostarosty

 II.

 1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 2. Volba předsedy finančního výboru

 3. Volba předsedy kontrolního výboru

 4. Volba členů finančního výboru

 5. Volba členů kontrolního výboru

 6.   Diskuse

 7.   Závěr

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

úno
9

09.02.2019

úno
16

16.02.2019