Právě přítomno: 411 hostů a žádný člen

Informace o konání 3. zastupitelstva

Napsal Naděžda Luňáčková.

 

Obec Březiny

Obecní úřad Březiny

 

 

I N F O R M A C E

 

o konání 3. zasedání

 
Zastupitelstva obce Březiny

 

Obecní úřad Březiny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Březiny, svolaného starostou obce p. Ing. Jaroslavem Štursou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:                 4. březen 2019 od 18:00 hod.


Místo konání:                    Obec Březiny-místnost obecního úřadu.

 

 

V obci Březiny, dne 24. 2. 2019

                                                                                                                                               

 

…………………………………….

Ing. Jaroslav Štursa, v.r.

starosta obce Březiny

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 2. 2019

 

Luňáčková Naďa

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

………………………….

Jméno a podpis

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

14 pro
Výroční valná hromada SDH Březiny 2019
Datum 14.12.2019 18:00 - 22:00
21 pro
Společné adventní zpívání
Datum 21.12.2019 17:00 - 20:00
20 dub
Sběr velkoobjemového odpadu
Datum 20.04.2020 06:00 - 11:00